Kundserviceschema
Logga in
Svenska
:
:
(e-post)
:
Glömt lösenordet?
 
 
Loggar in...
:
:
Häntar lösenord...vänligen vänta
Lösenordet är skickat till angiven e-post adress
Till inloggning
:
:
:
(e-post)
:
:
:
 
Upprättar användare...vänligen vänta
Ny användare är upprättad. Lösenordet är skickat till angiven e-post adress.
Till inloggning
FÖRUTSÄTTNINGAR
KUND NORDAN (*)
SLUTKUND (*)
BESKRIVNING
Vedlegg
Status: Opprettet
Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att ärendet ska behandlas:
1. Monteringsanvisningar som medföljer leveransen bygger på fackmässiga anvisningar och råd vedertagna i branschen, och vår rekommendation är att dessa följs.
2. Vid obefogad reklamation Ej orsakad utav NorDan AB kommer arbete och resa att faktureras.
3. För leveransen gäller allmänna bestämmelser enl ABM 07.
4. För information. Se www.nordan.se/info.
5. Foto av skadan ska alltid medskickas för att det ska bli en korrekt bedömning av skadan.
Obligatoriska bilagor:
- Vid glasreklamation ska det alltid medskickas foto som tydligt visar skadan.
- Vid transportskador ska alltid en påskriven fraktsedel och beskrivning av skadan, samt foto bifogas.
Servicelovnad:
- Svars Sista dag för kunder som registrerar sig via vår webbportal sker inom 3 dagar.
- Vid acceptans för vidare bearbetning av NorDan Kunden kunden i fem dagar för att bli kontaktad per telefon av den ansvariga servicekoordinator.
OBS! Formen måste vara fullständigt registrerad för att kunna skickas.
Alla fält som är markerade med asterisk "*" måste vara ifyllda.
: (*)
: (*)
: (*)
: (*)
: (*)
 
Vänligen vänta
Vänligen vänta
Vedlegg
Svar på frågan
Data sparas automatiskt. Du kan avsluta och återuppta arbetet med formuläret senare.